Thursday, June 14, 2007

Välkommen till NEJJA!

Den här bloggen handlar om att nejja. Att säga Nej OCH Ja samtidigt för att kunna säga Ja ELLER Nej lite bättre. NEJJA ett ord för varken det ena eller det andra att ha till hands för allt det man inte är säker på. Allt det som är varken Ja eller Nej och inte heller tja eller nja.

Tredje världskriget startade 11 september 2001. Det handlar om att kontrollera dig genom att behärska dina tankar och känslor. Hur stoppa det? Genom att PRAKTISERA meditation - hitta sin inre värld för att göra något i den yttre världen. Klicka här att få veta mera om att våga MEDITERA
OBS! Du blir ingen utomjording av att meditera istället en bättre inomjording.Klicka här för INNEHÅLL och du hittar länkar och lite beskrivningar till det som finns här på bloggen. Vill du kommentera så kan du kommentera nästan alla övriga poster utom den här.


Tuesday, June 20, 2006

Militärutgifter istället för fredsutgifter - varför?

Tänk om allt det arbete som betalas med militärutgifter istället kunde användas för fredlig utveckling!

Det måste handla om att minska konfliktanledningarna. Se till att istället för att kriga om oljan skaffa fram teknik som gör att var och en av oss kan förse sig med den energi vi behöver.

Hur mycket solenergi går inte förlorad! Varför inte använda militärutgifterna till att göra det möjligt att ta tillvara solenergin på sommaren för att lagra den till vinterns behov. Tekniken kan heta bränsleceller. En teknik som redan finns men är dyrare jämfört med att pumpa upp olja - men allt beror på hur man räknar - oljan förstör jorden - så då borde olja inte kunna betala sig alls.Här kan du läsa om Vingen:
http://www.etcab.se/vatgas/VastCell%20Hemsida/Text%20Hemsida%20V%C3%A4stCell%20060110.htm

Projektidé

VästCell är ett västsvenskt projekt som utnyttjar lokala förutsättningar tillsammans med svensk kom­petens. Det nya kulturhuset Vingen i Torslanda står i centrum. Projektet som planeras i kulturhuset är ett demonstrations- och pilotprojekt i liten skala. En del av energin från solcellerna på husets tak och från vindkraftverken i hamninloppet ska användas för att framställa vätgas av vatten. Gasen lagras i huset och driver bränslecellen som ger grön el till biografen när solen gått ner och vinden mojnat.


SIPRI gav ut sin årsbok den 12 juni:
http://yearbook2006.sipri.org/
Men av någon anledning så kan de inte lägga ut årsboken som en .pdf - de vill ha betalt för sin årsbok!!! Det är något fel här... vill de skapa fred eller inte?

Du kan Googla så här för att få se om svenska media bryr sig om att presentera SIPRIS årsbok för 2006:

SIPRI årsbok 2006 site:www.aftonbladet.se
SIPRI årsbok 2006 site:www.expressen.se
SIPRI årsbok 2006 site:www.dn.se
SIPRI årsbok 2006 site:www.svd.se

Det märkliga är att du får endast en(1) träff:
http://www.svd.se/dynamiskt/utrikes/did_12910961.asp
Publicerat 12 juni 2006 16:43

Världens militärutgifter ökar stort

Antalet väpnade konflikter i världen har förvisso minskat de senaste åren, men militärutgifterna fortsätter bara att öka och nådde rekordnivåer 2005. Det visar nya uppgifter från fredsforskningsinstitutet Sipri.

Till att börja med skedde en svag uppgång som framförallt tillskrivs påtryckningar från den amerikanska försvarsindustrin efter tidigare minskade försvarsanslag, men efter terrorattentaten i USA den 11 september 2001 drog militärutgifterna i väg på allvar. Kriget mot terrorismen hade inletts.

Förra året uppgick världens sammanlagda militära utgifter till rekordhöga 1 118 miljarder dollar, motsvarande 8 148 miljarder kronor, och börjar nu närma sig de nivåer som rådde vid andra världskrigets slut. Utgifterna utgjorde förra året 2,5 procent av världens BNP och innebär en reell ökning av vapenhandeln med 34 procent under perioden 1996-2005, samt en ökning med 3,4 procent bara under 2004-2005.

För svensk del femfaldigades vapenleveranserna 2002-2005. Det är en mycket kraftig ökning som enligt Sipri framförallt beror på försäljning av Gripenplan.

USA är världens främsta vapenproducent och ansvarar enskilt för cirka 80 procent av ökningen sedan 2004. Landet svarar nu ensamt för nästan hälften av världens totala militära utgifter följt av Storbritannien, Frankrike, Japan och Kina med vardera 4-5 procent.


Dagens upprustning skiljer sig dock från den tidigare, anser Stålenheim.

- Man ser först och främst till kapacitet och mindre till konkreta hot eftersom hoten är så svårgripbara.

Ett sådant koncept blir enligt Stålenheim väldigt kostsamt och för världens 100 främsta vapenproducenter steg också omsättningen med 15 procent mellan 2003 och 2004.

Det är en utveckling som kraftigt gynnat den gamla stormakten Ryssland, som nu är en av världens största vapenexportörer vid sidan av USA.Du måste gå till utländska media för att få reda på mer:

http://www.nzherald.co.nz/section/story.cfm?c_id=2&objectid=10387291
Global military spend hits US$1.12 trillion
4.00pm Monday June 19, 2006
STOCKHOLM - US spending in Iraq and Afghanistan is expected to help push global military expenditure further up in 2006 after hitting US$1.12 ($1.81) trillion a year earlier, a research body said.
The Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) said in its latest yearbook that the United States was behind 48 per cent of total world arms spending in 2005 and had accounted for most of the year's 3.5 per cent overall gain.
Several states, including Saudi Arabia and Russia, have used a sharp rise in oil prices to boost military spending. The biggest increase worldwide was in the ex-Soviet state of Georgia, which surged by more than 140 per cent to US$146 million.
"Looking ahead, increasing trends in world military expenditure show little sign of abating in the near future," the Swedish government-funded institute said.
The United States, France and the United Kingdom were all involved in costly overseas operations while China was carrying out a modernisation of its People's Liberation Army.
"In these circumstances, there is a strong likelihood that the current upward trend in world military spending will be sustained in 2006," SIPRI added.
Britain, France, Japan and China accounted for 4 to 5 per cent each of world arms spending, which overall equalled 2.5 per cent of world gross domestic product, or US$173 per capita.
A process of concentration of spending continued in 2005, it added, as 15 countries with the highest spending accounted for 84 per cent of the world total.
The global rise in raw materials' prices helped some countries spend more on weapons, particularly Algeria, Azerbaijan, Russia and Saudi Arabia.
China and India also increased spending, the institute said.
"In absolute terms, their current spending is only a fraction of the USA's. Their increases are largely commensurate with their economic growth," it added.
Oil-rich Saudi Arabia boosted its military spending by $4.6 billion in 2005 to $25 billion. This increase meant that the Middle East as a whole showed a rise in defence outlays, which would otherwise have fallen, the institute said.
Arms spending in Iran also rose in 2005 by around 3.9 per cent to US$7 billion.
Elsewhere in the world, the institute noted massive arms spending rises in the Caucasus, with Georgia leading the region with 143 per cent. Azerbaijan came next with 51 per cent and Armenia with nearly 23 per cent.
The institute said that the official explanation for Georgia's large rise in spending was a wish to join Nato, while others argued that Tbilisi wanted to regain control over the renegade regions of Abkhazia and South Ossetia.
- REUTERS